Personvernerklæring

Conecto AS behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven.
Behandling innebærer blant annet innhenting, utlevering og lagring av opplysninger.
Formålet med behandlingen er å innkreve pengekrav i samsvar med gjeldende regelverk.

Etter personopplysningsforskriften § 1-3 gjelder ikke personopplysningsloven for
saker som behandles eller avgjøres i medhold av rettspleielovene (domstolloven,
straffeprosessloven, tvisteloven og tvangsfullbyrdelsesloven mv.). Alle ansatte hos Conecto AS har skrevet under en taushetserklæring.

For å kunne innkreve mest mulig effektivt, har Conecto AS tilgang til flere offentlige administrative registre. Derfor er personvern og datasikkerhet sentralt i all saksbehandling hos Conecto AS, slik at folk skal være trygge på at personopplysninger ikke kommer på avveie.

Eksempler på personopplysninger vi behandler er navn, fødselsnummer, kontaktopplysninger, sivil status, boforhold, skatteopplysninger, betalingsanmerkninger, osv.

Du har på anmodning rett til å se opplysningene vi har registrert om deg. Dersom opplysningene er unøyaktige, ufullstendige eller irrelevante, har du rett til å be om at opplysningene rettes eller slettes. I slike tilfeller skal vi gjøre alt som innen rimelighetens grenser er mulig for å etterkomme din anmodning så raskt vi kan.

Sletting av personopplysninger gjøres iht bransjenorm for inkassobransjen i Norge.

Administrerende direktør i Conecto AS er behandlingsansvarlig for personopplysningene som registreres i våre ulike registre.

Informasjon om Cookies

Informasjonskapsler (Cookies) lagres automatisk på din datamaskin. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som blir lagret på din enhet og er nødvendige for at nettsiden skal fungere, men de gir også informasjon om hvordan du bruker nettsiden slik at vi kan forbedre din og andres brukeropplevelse. Du har mulighet til å velge bort bruk av informasjonskapsler, men det er stor risiko for at nettsiden ikke fungerer optimalt dersom bruk av informasjonskapsler ikke aksepteres. Vi bruker informasjonskapsler til statistikk, optimere innhold på siden, samt tilpasset markedsføring på andre nettsider.