Selger sluttfakturaene

Nord-Østerdal Kraftlag på Tynset sparer betydelig ressurser på å sette ut purre- og inkassoløpet, samt selge sluttfakturaene sine til Conecto. –Vi er trygge på at Conecto følger alle formelle krav til prosess, forteller Egil Magnar Stubsjøen i NØK Kraftlag. 

Konsekvensene for skyldnere er mer alvorlig hvis aktører i e-verksbransjen stopper en leveranse på grunn av manglende betaling. 

–Det betyr i praksis at vi stenger strømmen. Derfor skiller vi oss fra andre bransjer og har helt spesielle krav til prosess og frister før vi kan gå til det skrittet, kommenterer Stubsjøen som er Controller i NØK Kraftlag. 

Denne prosessen er det nå Conecto som ivaretar og sørger for at rutinene rundt purring, inkasso og eventuell stengning overholdes på en korrekt og redelig måte. Stubsjøen er godt fornøyd med samarbeidet og opplever sitt eget energiteam hos Conecto som en god tilrettelegger for Kraftlagets behov. 

Eget purrebrev til seniorer

–Vi har for eksempel fått lagd et eget løp for vår eldre kundegruppe da vi av erfaring vet at disse er solide betalere som unnlater å betale fordi de har glemt eller forlagt fakturaen. Disse mottar nå en mildere form for påminnelse enn våre andre kunder fordi de blir opprørte og engstelige hvis teksten inneholder informasjon om potensiell avstenging eller lignende. 

I en bransje med tøffere konkurranse og lavere marginer enn før, er det desto viktigere å få inn pengene sine. Ved å selge sluttfakturaene sine til Conecto bedrer NØK Kraftlag likvideten sin og frigjør arbeidsressurser.

 –Vi er veldig fornøyd med betingelsene i denne avtalen og får oppgjør mye tidligere enn det vi ellers ville ha gjort, avslutter Stubsjøen.