Forbrukerpensjonistene

Andelen unge med inkassosaker går svakt ned, mens pensjonistandelen øker. Står vi ovenfor et paradigmeskifte med et nytt kull pensjonister som har et alt for høyt forbruk i forhold til inntekt? 

–Vi er vant til at eldre i Norge har et nøkternt forhold til sin privatøkonomi, at de sparer og ikke lever over evne. Så rosenrødt er det ikke lenger, forteller Magne Gundersen, forbrukerøkonom i SpareBank 1 Gruppen. 

Forventninger om høyt forbruk

I følge en undersøkelse utført på vegne av SpareBank 1 bruker 1 av 10 pensjonister kredittkort når de har dårlig råd. 

–Det å dra kredittkortet når du har dårlig råd – i stedet for å justere forbruket – er en kortsiktig og dårlig idé uansett hvilken aldersgruppe du befinner deg i, kommenterer Gundersen.

Å sørge for at man har en god pensjon, nedbetalt bolig og oppsparte midler i banken er kanskje viktigere enn noensinne. Nordmenn har bedre helse og lever lengre enn før. Det innebærer at pensjonsinntekten fordeles utover flere leveår og at vi er friske nok til å reise, dyrke hobbyer eller gjøre andre kapitalkrevende ting.

 –Pensjonisttilværelsen tilbringes ikke i en gyngestol. Snarere tvert i mot. Det er nå vi skal realisere drømmene våre og ofte medfører dette et høyere forbruk enn det vi kanskje hadde som arbeidstaker, sier Gundersen. 

Urealistisk forventinger til pensjonsinntekten

Mange har et urealistisk bilde av inntekten de kommer til å få som pensjonist. I følge en fersk undersøkelse om pensjon aksepterer 29 prosent av alle nordmenn et inntektsfall på 20 prosent eller mindre. 

–Det er fullstendig urealistisk, kommenter Gundersen. –Med et betydelig inntektsbortfall, høy gjeldsgrad og forventning om høyt forbruk, kan man fort havne i en ond sirkel. Men forbrukerøkonomen er ikke veldig bekymret.

 –De fleste norske pensjonister i dag kommer veldig godt ut av det og har opparbeidet seg verdier i form av verdistigning på fast eiendom, gode pensjonsavtaler og de har kanskje til og med arvet litt. 

Men gode pensjonsordninger er historie og hvis dagens pensjonister bruker opp arven og belåner eiendommen, vil dette kunne ha en langtidseffekt. 

–Trenden med et veldig høyt forbruk som pensjonist kan være bekymringsfull i et større og mer langsiktig perspektiv, legger Gundersen til.