Kundehospitering er et fruktbart kompetansetiltak Conecto har drevet med i årevis for å fremme et godt og lønnsomt samarbeid med kundene sine.

Samspill styrker samarbeidet

– Vi vil være noe mer enn en leverandør av tjenester. Det er når vi tar steget opp til en samarbeids– og sparringspartner at vi oppnår enda bedre resultater for kundene våre, sier Trond Myhre, Key Account Manager i Conecto.

Derfor har Conecto utviklet hospitering som en egen leveranse under Conecto Kompetanse-programmet. Det er altså en egen tjeneste for kunder og ansatte med mål om å optimalisere samarbeidet.  En onsdag i januar tok flere regnskapsmedarbeidere fra ulike avdelingskontorer hos Volvat Medisinske Senter turen til Conecto sitt hovedkontor på Østerås i Bærum.

–Her sitter kunden sammen med saksbehandlere i en typisk arbeidssituasjon. De sitter kanskje på innlytt når de som skylder penger ringer inn eller blir oppringt. Ikke minst ser de hvilken informasjon vi i Conecto har tilgang på – og hvordan vi benytter ulike verktøy i innfordringen. Det skaper en forståelse for arbeidsprosessen rundt inkassoarbeidet, forteller Myhre.

Relasjonsskapende

Gode relasjoner og en felles forståelse for hva som genererer gode arbeidsprosesser er gull verdt i følge Myhre.

–Vi fungerer jo i samspill med kunden og ulike kunder har ulike behov. Det får vi enkelt avdekket når vi gjør hospiteringer. Vi har veldig gode erfaringer og får kun gode tilbakemeldinger på denne ordningen. Det hjelper utrolig mye i ethvert samarbeid å møte hverandre og bli enda bedre kjent, avslutter Myhre.