Reduser antall kredittdager og pynt på regnskapsbalansen

Når du selger varer eller tjenester på kreditt binder du penger over tid. Ved å selge fordringene dine eller få dem finansiert ved factoring får du pengene umiddelbart. Fordelen er at du skaffer deg likviditet og handlekraft, og du kan fokusere på kjernevirksomheten i selskapet ditt.

Salg av fordringer

Conecto tilbyr kjøp av fordringer i samarbeid med SpareBank 1 Portefølje AS. Vi kjøper både gamle og nye inkassoporteføljer – uavhengig av hvor disse er behandlet tidligere. Avskrevne fordringer lagt til langtidsovervåking gir normalt liten kontantstrøm og er ofte beheftet med unødig bruk av interne ressurser og kostnader.

Ved salg av slike porteføljer, beregner vi en restverdi på porteføljen og tilbyr et engangsbeløp som utbetales gjennom en enkel overdragelse av porteføljen. Samtidig overtar vi all videre administrasjon av porteføljen. Videre tilbyr vi løpende kjøp av dine inkassosaker til en på forhånd avtalt prosentsats og et på forhånd avtalt tidspunkt. På den måten forenkler du egen likviditetsstyring og slipper videre administrasjon av utestående fordringer. 

Fakturafinansiering

Når du selger varer eller tjenester på kreditt, binder du penger over tid. Lar du oss finansiere dine utestående fordringer, får du pengene umiddelbart.  Vi forskutterer inntil 90 % av fakturabeløpet til din konto straks vi har mottatt fakturafil fra deg. Resten av fakturabeløpet overføres når kundene har betalt - minus vår provisjon.

En forutsetning for å benytte fakturafinansiering er at man har avtale om fakturaadministrasjon, og at det finnes 1. prioritets pant i kundefordringene.

Fordelene ved fakturafinansiering er de konkurransedyktige betingelsene, ved siden av at du fritt kan begrense finansieringen i perioder med god likviditet. Du får enkelt sagt bedre likviditet og mer handlekraft. Vil du vite mer om fakturafinansiering, se SpareBank 1 Factoring sine nettsider.

Bli kunde på få minutter