Gjør noe med likviditeten din!

Fakturautsendelse

Få profesjonell oppfølging av dine kundefordringer. Opplev 20-40 % reduksjon av kredittiden og få pengene raskere inn på konto. Conecto leverer i dag fakturautsendelser i alle relevante kanaler og er godt kjent med EHF formatet. Utsendelse av faktura gjøres i nært samarbeid med Strålfors, og vi sender i dag store volumer også av våre egne fakturaer og brev gjennom avtalen vår eier, SpareBank 1 Gruppen, har med Strålfors. Vi vil derfor kunne levere en tidsaktuell tjeneste for utsendelse av faktura i alle aktuelle og prioriterte kanaler, også de nye digitale kanalene, som f.eks. VIPPS. Nyutviklede betalingsmodeller og strategier ligger bak våre konsepter.

Reskontrooppfølging og avstemming

Når du har fakturaadministrasjon hos Conecto, får du profesjonell oppfølging av alle tidkrevende og nødvendige arbeidsoppgaver frem til fakturaen er betalt og pengene står på konto.

Fil med fakturagrunnlagene oversendes via SFTP i henhold til avtale. Conecto besørger distribusjon av fakturaene og lagring i et fakturahotell. Kundereskontroen hos Conecto oppdateres. Etter kontroll sendes oppdragsbekreftelse til kunden via SFTP i henhold til avtale. Conecto registrerer daglig innbetalinger og oppdaterer reskontroen.

Conecto leverer avstemming av bank og reskontro i starten av hver måned etter nærmere avtale. Avstemmingen inneholder:

  • Full bankavstemming, inkludert rapport av åpne poster på bank i perioden
  • Oversikt over alle transaksjoner i reskontroen – fakturaer, kreditnotaer, innbetalinger, tapsføringer, utbetalinger, purregebyr osv.
  • Aldersfordelt saldoliste. Aldersfordelingen tilpasses antall dager oppdragsgiver bruker i dag.

Fordelene kommer umiddelbart og er svært merkbare i en travel hverdag.

Bli kunde på få minutter