Vi hjelper deg

Betalingsmislighold er ofte ubehagelig og medfører ekstra kostnader. Konsekvensene kan være tøffe, spesielt for unge mennesker. Jobbtilbud, lån, kreditter, husleieavtaler og forsikringer kan bli skadelidende på grunn av betalingsanmerkninger. Dette kan forhindres, eller kostnadene kan reduseres, ved å betale kravet før det påløper ytterligere renter og gebyrer.

Om du ikke kan betale i umiddelbar fremtid bør du kontakte oss raskt, slik at vi kan lage en avtale om tilbakebetaling som passer deg.

Ta kontakt i dag hvis du har et ubetalt krav


Skaff deg kontroll – bruk nettløsningen

Her kan du logge deg inn på din inkassosak. Der ser du en status
for inkassosaken og kan kommunisere med oss via meldingstjenesten. Mye er gjort
når vi blir enige om hvordan du skal betale det du skylder.